270

Нострадамус Буладамус

Църква На Женската Троица

(Идея За Нова Атеистична Религия, Култа ПАВ)

  • Църква На Женската Троица | Нострадамус Буладамус

    Нострадамус Буладамус Църква На Женската Троица

    Приобрести произведение напрямую у автора на Цифровой Витрине. Скачать бесплатно.

Аннотация

In Bulgarian. Това е моята последна идея за една, атеистична, Църква, която може да бъде наречена ЖеТри (т.е. Женска Троица, WoTri) Църква, или ПАВ (PAW) Култ, защото там се прекланят пред три богини, Путна (Putna), Афро (Afro), и Вимеи (Wimei), и в триъгълни църкви, в три различни олтара, но в една църква.

Читать бесплатно ознакомительный фрагмент книги Църква На Женската Троица

Църква На Женската Троица


Ivancho Jotata. Woman Trinity Church (Idea About New Atheistic Religion, the PAW Cult) – in Bulgarian, 2018
Църква На Женската Троица (Идея За Нова Атеистична Религия, Култа ПАВ)

© Иванчо Йотата, 2018

     Резюме:
     Това е моята последна идея за една, желателно атеистична, Църква, която може да бъде наречена ЖеТри (т.е. Женска Троица, WoTri) Църква, или ПАВ (PAW) Култ, защото там се прекланят пред три богини, Путна (Putna), Афро (Afro), и Вимеи (Wimei), и в триъгълни църкви, в три различни олтара, но в една църква.


     Внимание: Ако файла е с тип .txt то за да можете да го четете като html файл трябва най-напред да смените типа му на htm и после само да щракнете на името му, за да извикате използвания от Вас браузър!      


Църква На Женската Троица
(Идея За Нова Атеистична Религия, Култа ПАВ)

От   Иванчо Йотата,   София,  2018


     

ЦЪРКВА НА ЖЕНСКАТА ТРОИЦА

(Идея За Нова Атеистична Религия, Култа ПАВ)


От Иванчо Йотата, известен още като Очнави Ататой, Иван Бугаров, Йотабаш Гяурджи, Нострадамус Буладамус, и под други клонинг имена


     Резюме: Това е моята последна идея за една, желателно атеистична, Църква, която може да бъде наречена ЖеТри (т.е. Женска Троица, WoTri) Църква, или ПАВ (PAW) Култ, защото там се прекланят пред три богини, Путна (Putna), Афро (Afro), и Вимеи (Wimei), и в триъгълни църкви, в три различни олтара, но в една църква. Аз намерих това за доста оригинално, и имайки предвид моята напреднала възраст, публикувам идеята без измисляне на религиозни приказки, а само като дълбоко философски мисли и идеи за феномена на женското човешко същество.

0. Въведение

     Този материал не трябва да бъде дълъг, и идеята за него е още твърде свежа за мен, но тя ми се вижда толкова философски задълбочена, че аз просто не мога да чакам повече преди нейната публикация. А и защо трябва да измислям религиозни притчи сега? От една страна аз съм измислил две религии под моя традиционен псевдоним (аз дори започнах своята писателска дейност с една атеистична религия), а от друга страна аз и не се каня да ставам проповедник, аз имам сумата други неща, които трябва да свърша в останалите ми години. Така че тази религия може да се приеме просто като интересна идея за храм, за място където човек може да послуша различна музика (защото в това основно се състои моята идея за изповядването на тази религия) и да намери време да помедитира малко и да се замисли за феномена на женското същество, който заслужава това. Това е причината защо аз казвам, че това е атеистична религия, т.е. вярване без наивно обрисуване на някои божествени същества, а също и теософия, което в моето, основно етимологично, схващане за нещата означава просто theo + sophia, т.е. бог и мъдрост. Но от друга страна това е именно това, което е нужно в днешно време, някакво вярване базирано не на приказки а на вникване в духа на всичко съществуващо -- защото бог може да съществува или не, но всяка вещ си има някакъв дух, това са основните закони на функционирането ù, нейния принцип на организация.
     Така, и нека аз в началото ви обърна внимание на този факт, че това е Троица, както стоят нещата със санскритските богове, т.е. това е нещо повече от диалектика, която има две "лактики", което значи еластични неща, тъкмо ластик по български! И не ми напомняйте, моля ви, че и в християнската религия има света Троица, защото там, както и навсякъде във християнството съществува само някаква имитация на идеите от Изтока, християнският бог е един "човек" който има 3 лица, това не са три различни богове, както това е в будизма. Даже и самият Буда не е бог а просветен човек -- като мен, мога да ви споделя --, горе-долу както и пророк Мохамед не е бог а само умен човек, който се опитва да насочи вниманието на масите към невидимия Дух на Всемира. Ако това ви доведе до заключението, че аз не съм особен защитник на християнството, то вие ще сте прави, аз съм убеден, че християнството е възникнало на Изтока и е било развалено от Запада, така както и цивилизацията на Древна Гърция не е изиграла особено положителна роля за Европа и Запада, тя по-скоро е спряла влиянието на Изтока (на персийците и арабите) на Запад (предавайки нещо, разбира се, но не много), и тогава, като неизбежно следствие, че цялата Западна цивилизация не е толкова мъдра, за каквато тя се представя (и това е причината за нейното загниване в днешно време, за което аз говорих някъде). Аз ви казвам това още в началото, не защото това има нещо общо с култа ПАВ, а за да не крия убежденията си, с оглед на това, ако някой от вас не ги харесва, то да може да излезе бързо от този материал.
     Така че сега да пристъпим към Женската Троица. Аз просто твърдя, че във всяка жена живеят 3 същества, 3 богини, които аз ще обясня по-късно в по-големи детайли, и кога едно от тях поема юздите на управлението не е лесно да се каже, това зависи някак-си от възрастта на жената, но не само от това. И тази смесица от 3 душù е това, което прави жената толкова непредсказуема или изменчива (mobile, както е казано в известната италианска фраза: la donna e mobile), докато при мъжа няма нищо подобно, той може да е глупав или умен, но той винаги е горе-долу един и същ -- играч, който иска да експериментира, да пробва това и онова (което може после да бъде предадено в потомството). Докато жената може да е съблазнителка, може да е съхранителка (на гените), или може да е философ по свой начин, преди всичко интуитивно, но тя е по-практична от мъжа, тя може и да не изглежда по-добре от него -- това всичкото са "четки", измислени от мъжете, че тя е най-красивото същество, тя може да е такава едно 10 години, максимум 20, докато мъжът е такъв през целия си живот --, но тя е най-нужното същество, и предвид на това може и трябва да бъде обожествявана (което аз, фактически, и правя).
     ОК, хайде тогава аз да започна от ЖеТри храмовете, защото те не са като при другите религии -- нищо при мен не е традиционно (и това е основната причина поради която българските власти не ми обръщат абсолютно никакво внимание, между другото).

     ... и т.н.

5. Заключение

     ОК, аз изпълних своя дълг, създадох още едно социално предложение, за още една (за мен, но тук само за една) атеистична религия, посветено изцяло и само на жените, на трите духа представени в тях, които ги карат да функционират по твърде непредсказуем начин. Аз описах също и храмовете на тази ЖеТри религия, нейното изповядване (където не считам за нужно да поставям последната дума в кавички, тъй като медитацията или просто спокойното седене и размишление слушайки музика е вече вид религия), въведох направо революционна форма на храмовете, свързах триъгълника с кръга, обясних ви някои интересни връзки между различни думи в редица езици, и даже успях да ви проповядам и малко морал. Аз не виждам защо такива храмове да не вземат да възникват на едно или друго място, моят единствен недостатък е в това, че аз не мога да измислям невероятни истории, аз измислям само вероятни такива! Ами, това е всичко. Както желаете.

     05. 2018Отзывы о произведении

Чтобы оставить отзыв и оценить произведение, необходимо зарегистрироваться.

Отзывов пока нет